Vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens Prinzessinnen,
die nur darauf warten uns einmal schön und mutig zu sehen.

Vielleicht ist alles Schreckliche im Grunde das Hilflose,
das von uns Hilfe will.

Rilke

Rilke is een veel aangehaald dichter die mij erg inspireert. Een toevallig moment van het horen van zijn gedichten en oude zelfgemaakte composities voegden zich samen en zo schreef ik mijn eerste Rilke vertolkingen. Ondertussen heb ik een tiental gedichten van Rilke op muziek gezet, ik zing de liederen en begeleid dit met heel divers gitaarspel.

© Creating movements 2024